Podaca je naselje smješteno na južnom dijelu Makarskog primorja, ispod Biokova udaljeno od Makarske oko 35 kilometara. Naselje je podjeljeno na tri zaseoka: Kapec, Viskovica vala i Ravanje.

Danas je Podaca kao dio Makarskog primorja potpuno okrenuta turizmu. U Podaci živi oko 660 stanovnika koji se pretežno bave turizmom. Mjesto raspolaže s oko 1100 ležajevima u privatnim sobama i apartanima, oko 300 ležajeva u turističkom naselju "Morenia", te oko 600 smještajnih jedinica u Autokampu "Uvali borova".Uz prekrasne plaže u tišini borova, te gastronomsku ponudu dalmatinskih specijaliteta, blizinu atraktivnih izletničkih destinacija , Podaca sve više postaje mjesto poželjno za odmor.

Tel:+49 62 45 72 25, Mob:+49 177 512 6254
info@villa-nelo.com